Şirket Politikamız

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Her zaman ve her yerde müşteri ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarının tercih edilen tedarikçisi olmak, ortak çabamızdır.

Endüstriyel, ev dışı tüketim ve perakende satış kanallarında; katı yağ, margarin ve sıvıyağ pazarında tam ürün portföyüyle yer alan Felda Iffco Türkiye, hammadde girişinden son ürün çıkışına kanunlar kapsamında çevreyi, ürettiği ürünü ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumayı esas alarak, sürdürülebilir bir çevre ve sıfır kaza politikasını hedeflemektedir.

Rekabet ortamında kalite bilinci ile tüketicilerimizin, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın değişen ve gelişen ihtiyaçlarını izlemek; bunları karşılayarak istedikleri kalitede, garantili ve katma değerli ürün ve hizmeti markalarımızla onlara sunmak, sürekli gelişimi, yaratıcılık ve mükemmeliyetçilik ile sağlayıp bunu gerçekleştirmek için tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile karşılıklı iletişim ve ortaklık içinde ve takım ruhu bilinci ile çalışmak.

Sürekli iyileştirme uygulamaları ile süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek. Yenilikçi yaklaşımlarımızın bizleri daha iyi bir noktaya getirmesi amacı ile teknik, davranışsal yetkinlikleri ve gıda güvenliği bilincini arttıracak eğitimleri gerçekleştirmek. Doğal ve çevreyi koruma bilinci ile ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uygun olarak yüksek teknolojiye sahip üretim olanaklarımızla, en yüksek hijyenik şartlarda insan sağlığı açısından güvenli ürünler üretmek en büyük ilkemizdir.

Kurulan sistemlerin uygunluğunu, gelişmesini ve sürekliliğini sağlamak amacı ile prosedür ve talimatları uygulamak, gıda güvenliğini ve kalite sistemini düzenleyen yasal mevzuatlara uygun üretim ve lojistik faaliyetlerini sürdürmektir.